Simulaattoriavusteinen tuotekehitys

Simuloinnin avulla ketterää tuotekehitystä

Creanexin simulaattoriavusteinen tuotekehitys- ja testausympäristö mahdollistaa koneohjausjärjestelmän kehityksen ja testauksen kokonaisuutena.

Yksi simulaattoriavusteisen tuotekehityksen merkittävistä eduista on, että ohjausjärjestelmän kehittäminen voidaan aloittaa jo projektin alussa ennen fyysisen prototyypin valmistumista.

Simulaattoreita voidaan hyödyntää osana

Kehitysympäristö

Simuloinnin avulla vähennät kustannuksia ja pienennät riskejä

Kehitysympäristö muodostuu koneen ohjausjärjestelmästä, koneen käyttäytymistä tarkasti jäljittelevästä simulaattorista, tarvittaessa fyysisen maailman ominaisuuksien mallintavasta simuloinnista sekä monipuolisista testaustyökaluista. Simulaattorin avulla ohjausjärjestelmää voidaan kehittää ja testata rinnakkaisesti muun työkoneen kehityksen kanssa, mikä mahdollistaa eri suunnitteluosa-alueiden yhteistyön ja vuorovaikutusten huomioimisen jo ennen ensimmäisen fyysisen prototyypin valmistumista.

Simulaattorialusta tukee mallipohjaista suunnittelua (Model Based Design), mikä mahdollistaa jo mallinnettujen järjestelmän osien ja toiminnallisten kokonaisuuksien täysimittaisen ja sujuvan hyödyntämisen. Simulaattori on erinomainen työkalu myös olemassa olevien ohjausjärjestelmien ylläpitoon ja jatkokehitykseen sekä uusien järjestelmien kehittämiseen jo olemassa oleville koneille.

Simulaattorialustan tarjoaman testausympäristön avulla voidaan mallintaa erilaisia vikatilanteita, joita olisi useissa tapauksissa lähes mahdotonta testata käytännössä.

Ratkaisuja tuotteen digitaalisen elinkaaren varrelle

Simulaattoriprojektit

Simulaattoriavusteinen tuotekehitys- ja testausympäristö on sovellettavissa erityyppisten koneiden ja ohjaus­järjestelmä­ratkaisujen kehitykseen. Yhteistyön laajuus sovitaan aina tapauskohtaisesti, ja se voi sisältää asiakas­kohtaisen simulaattorin suunnittelun ja toteutuksen lisäksi myös testitapausten suunnittelun ja testien hallinta­järjestelmien käyttöönoton. Testauksen automatisointi vähentää manuaalista työtä ja vapauttaa aikaa vaativien testien tekemiseen sekä luo kattavan testikirjaston osaksi yrityksen laadunhallintaa.

Monipuoliset käyttömahdollisuudet

Tuotekehitysympäristö toimii tuotteen lanseerauksen jälkeen kehitys- ja testaus­alustana uusien tuoteversioiden laadun varmistamiseksi. Tuotekehitys- ja testaus­laitetta voidaan hyödyntää myös markkinoinnin työkaluna, kun halutaan esitellä laitteeseen, koneeseen tai sen ohjaus­­järjes­telmään tehtyjä uudistuksia tai toimin­nalli­suuksia. Tuomalla laitteeseen koulutuksellisia ominaisuuksia kuten opastetut harjoitukset, raportointi ja automaattinen palautteen­anto, saadaan simulaattorista myös erinomainen väline operaattori- ja kuljettajakoulutukseen.

Hyödynnä simulaattoria myös käyttö- ja huoltokoulutuksessa

Ota yhteyttä!

Kimmo Rintala

Simulaattoripalvelut

kimmo.rintala@gofore.com

+358447552949

Takaisin ylös