Räätälöidyt koulutussimulaattorit

Tehokasta koulutusta simulaattorin avulla

Simulaattorin avulla voidaan varmistaa kehitettyjen työkoneiden mahdollisimman tehokas käyttöönotto, mikä takaa koneiden korkean tuottavuuden, käyttöasteen ja kannattavuuden.

Picture of two persons where the other is driving a training simulator while the other is giving instructions on how to use the machine.

Simulaattoriin voidaan ottaa osaksi myös koneen ohjausjärjestelmä, jolloin kaikki työkoneen toiminnot pystytään kouluttamaan simulaattorin avulla turvallisesti ja kustannustehokkaasti.

A picture of a person adjusting the electronic wiring of a simulator.

Räätälöidyn koulutus­simulaattorin hyödyt

 • Kustannustehokas, turvallinen ja ekologinen tapa järjestää käyttäjä- ja huoltokoulutusta hallitussa ympäristössä.
 • Työkoneen toiminnot koulutetaan turvallisesti aidolla ohjausjärjestelmällä.
 • Erinomainen työkalu tulevien konemallien markkinointiin.
 • Oikeat työkoneet pysyvät tuottavassa työssä.
 • Harjoitusten toistettavuus tehostaa oppimista ja parhaiden työtekniikoiden tunnistamista.

Simulaattorikoulutus

Vähennä kustannuksia ja pienennä riskejä

Oikealla työkoneella koulutettaessa on suurempi riski sekä henkilö­vahinkoihin että koneen vahingoittumiseen osaamattoman kuljettajan käsissä. Simulaattorilla erilaisia tilanteita voidaan harjoitella virtuaalisesti ja turvallisesti useaan kertaan, jolloin kuljettajalla on laajempi tuntemus koneen eri toiminnallisuuksista ennen työkoneeseen ja työskentely-ympäristöön siirtymistä. Oikean koneen toimintaa jäljittelevä simulaattori ja hallintalaitteet takaavat kuljettajalle mahdollisimman aidon harjoitteluympäristön.

Koulutussimulaattorit sisältävät koneen hallintaan, työtekniikoihin ja työn suunnitteluun liittyviä harjoituksia. Kuljettaja voi harjoitella esimerkiksi laajempia työmaaharjoituksia tai yksittäisiä työvaiheita, kuten kuorman purkamista tai lastaamista. Kuljettajien välillä voi olla suuriakin tuottavuuseroja, jotka muodostuvat koneen käsittelytaidoista sekä kyvystä suunnitella omaa työtä. Simulaattori kerää käytön aikana laajasti tietoa ja tuottaa raportin, jota käytetään suoritusten arviointiin ja kehityksen seurantaan. Koulutussimulaattori on turvallinen ympäristö myös itseopiskelulle, sillä simulaattoriharjoittelu ei vaadi kouluttajan jatkuvaa läsnäoloa. Kuljettajat voivat suorittaa harjoituksia itsenäisesti, jolloin harjoitusmääriä voidaan kasvattaa kustannustehokkaasti ja turvallisesti.

Räätälöity koulutussimulaattori on erinomainen keino tehostaa työkoneen käyttöönottoa, kun tutustuminen koneen ominaisuuksiin voidaan aloittaa jo ennen sen saapumista työmaalle.

Koulutuksenhallinta

SimTrainer-koulutuksenhallinta­ohjelmiston avulla operaattori- ja kuljettajakoulutuksesta tulee järjestelmällistä ja helposti hallinnoitavaa

Räätälöitäviin koulutussimulaattoreihin on saatavalla SimTrainerilla simulaattoriharjoituksille luodaan selkeä rakenne ja järjestys, mikä on olennainen osa simulaattorin tehokasta ja suunnitelmallista käyttöä. Harjoitusten tueksi annetaan selkeät ohjeet siitä, mikä on harjoituksen tavoite ja miten se pitäisi toteuttaa. Tulokset tallentuvat erillisinä suoritusraportteina ja niiden avulla kouluttajat voivat analysoida oppilaan taitoja ja niiden kehittymistä.

SimTrainer tukee erinomaisesti myös itseopiskelua, sillä kirjautuessaan SimTraineriin omilla tunnuksillaan, koulutettava ohjataan suoraa hänelle osoitettuihin harjoituksiin. Koska kuljettajat voivat suorittaa harjoituksia itsenäisesti, voidaan harjoitusmääriä kasvattaa kustannus­tehokkaasti ja turvallisesti.

Illustration of a person sitting in front of a desk and working on the computer.

SimTrainerin hyödyt kouluttajalle

 • Koulutussisältö voidaan jakaa tarpeenmukaisiin harjoituskokonaisuuksiin.
 • Koulutettavat on mahdollista jakaa ryhmiin.
 • Kirjautumisessa käytetään yksilöityjä tunnuksia.
 • Mahdollistaa yksilölliset oppimispolut.
 • Koulutettavien tulosten ja edistymisen helppo seuranta.
 • Vaikeustason nosto asteittain.
 • Selkeät raamit ja johdonmukainen suunnitelma itseopiskeluun.

Tiesitkö, että simulaattoria voi hyödyntää koko tuotteen elinkaaren ajan?

Ota yhteyttä!

Kimmo Rintala

Simulaattoripalvelut

kimmo.rintala@gofore.com

+358447552949

Takaisin ylös